Teenused

Ürituste korraldamisel peaks arvestama lisaks kõigele muule ka turvalisusega ning läbi mõtlema korra tagamise küsimused. Pöörduge ürituse planeerimise faasis aegsasti E.S.P Security poole ja jätke turvariskidega seonduv meie hooleks.

Oma töös kasutame turvatöötaja kvalifikatsiooniga töötajaid, kellel on läbitud tarvilikud koolitused, pikaajaline töökogemus kõikides turvaalastes valdkondades ning vajalik keelteoskus. Meil on suur ja pikaajaline kogemus erinevate ürituste turvalisuse tagamisel. Tagame turvalise läbipääsu, piletite ja ohtlike esemete kontrolli.

Pakume oma klientidele:

  • vallasvara valvet ja kaitset (tehnika, lavatehnika)
  • lavaesise või -taguse ala valvet
  • video- ja tehniliste lahenduste projekteerimine, paigaldamine, hooldus
  • eraldatud alade valvet (nt vippide, alaealiste või alkoholimüügi jt alasid)
  • isikukaitset artistidele, esinejatele, tähtsatele külalistele
  • isikukaitset võlgniku ja võlausaldaja vahelistel läbirääkimistel
  • teostame tihedat koostööd Politsei-ja Piirivalveameti, Päästeameti ja kohalike omavalitsustega