Mehitatud valve

Mehitatud valve teenuse osutamisel viibib turvatöötaja kokkulepitud ajavahemikul kliendi objektil ning tema tööülesanneteks on ohuolukordade ja konfliktide ennetamine ning operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonide lahendamiseks.

Meie turvatöötajad on korrektses ning Politsei-ja Piirivalveametis registreeritud vormiriietuses. Kuna turvatöötaja on ka visiitkaart nii meile kui ka kliendile siis pöörame erilist rõhku suhtlusele klientidega ja viisakusele. Lähtudes oma kogemustele oleme suurendanud mitmete asutuste klientide ja tellijate rahulolu just tänu viisakale suhtumisele klientidesse. Selle tulemusena oleme vähendanud kokkupuudet ametivõimudega ja on paranenud mitmete asutuste maine.

Oleme veendunud, et väga paljud keerulised juhtumid saab lahendada läbi mõistva suhtumise ja viisaka käitumise.

Küsige hinnapakkumist:

    captcha